Przetarg na zaprojektowanie S7 z Krakowa do Myślenic unieważniony

27 października 2023 | Źródło: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad- Oddział Kraków

GDDKIA Kraków

Unieważniliśmy przetarg na opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego drogi ekspresowej S7 z Krakowa do Myślenic. Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę – Transprojekt Gdański – zrezygnował z podpisania umowy. Przygotowujemy nowy przetarg.

Przyczyny unieważnienia przetargu

Na początku października rozstrzygnęliśmy przetarg na przygotowanie projektu przebiegu drogi S7 z Krakowa do Myślenic. Wygrała go firma Transprojekt Gdański. Pozostali oferenci nie odwołali się od naszej decyzji, dlatego GDDKiA jak i wykonawca przygotowywali się do podpisania umowy. 

W tym tygodniu Transprojekt Gdański poinformował nas, że ze względu na błędne przeliczenie kosztów w złożonej przez siebie ofercie rezygnuje z podpisania umowy na przygotowanie Studium. W związku z tym podjęliśmy decyzję o unieważnieniu przetargu.  

Wykonawca traci wadium złożone w postępowaniu i kwota 180 tysięcy zł trafi do budżetu państwa. 

Dalsze kroki

Przygotowujemy się do ogłoszenia kolejnego przetargu na przygotowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego drogi ekspresowej S7 z Krakowa do Myślenic. Zadaniem wykonawcy będzie opracowanie projektu przebiegu nowej trasy i uzyskanie dla niego decyzji środowiskowej. Planujemy ogłoszenie tego postępowania jeszcze w tym roku. 

Reklama