Via Carpatia z Barwinka wjeżdża na Słowację. Jest porozumienie

13 lutego 2023 | Opracowanie Aneta Gieroń

W piątek, 10 lutego, podpisano porozumienie pomiędzy GDDKiA a Národná diaľničná spoločnosť (NDS, która odpowiedzialna jest m.in. za budowę i utrzymanie dróg szybkiego ruchu na Słowacji). Chodzi o stworzenie transgranicznego połączenia drogowego na szlaku Via Carpatia pomiędzy Polską i Słowacją.

Zakres inwestycji po stronie polskiej dotyczy zaprojektowania i budowy drogi ekspresowej S19 na odcinku Dukla – Barwinek (granica państwa) o długości ponad 18 km wraz z niezbędną infrastrukturą.

Druga część trasy zostanie zrealizowana przez słowackiego partnera w ciągu drogi ekspresowej R4. Projekt ujęty w porozumieniu dotyczy aktualizacji studium wykonalności dla drogi R4 (ok. 59,5 km od granicy polsko-słowackiej), w związku z potrzebą stworzenia nowej drogi ekspresowej o dużej przepustowości.

Inwestycja stanowić będzie część transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T. Jest to też pierwsza umowa w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility – CEF) w perspektywie finansowej 2021-2027.

Ponad 326 mln euro ze środków CEF przeznaczonych zostanie na dofinansowanie budowy transgranicznego połączenia drogowego na trasie Via Carpatia między Polską a Słowacją. Beneficjentem zadania będzie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

CEF to instrument finansowy zarządzany przez Komisję Europejską, która dokonuje wyboru projektów do dofinansowania w wyniku ogłaszanych konkursów. Tylko najważniejsze w skali całej UE projekty, w dodatku konkurencyjne wobec zgłoszeń z innych państw członkowskich, mają szansę otrzymać dofinansowanie.

Dzisiaj szlak Via Carpatia – częściowo już dostępny, a częściowo realizowany i projektowany – liczy kilka tysięcy kilometrów. Jest to kluczowy korytarz transportowy łączący Europę Północną i Południową. Via Carpatia na terenie Polski to trasa, której łączną długość szacuje się na około 700 km. W eksploatacji jest blisko 260 km, a w realizacji prawie 280 km.

Na terenie Polski w skład szlaku drogowego Via Carpatia wchodzą odcinki dróg ekspresowych S61, S16 i S19, pomiędzy miejscowościami Budzisko (granica państwa), Suwałki, Ełk, Białystok, Lublin, Rzeszów, Barwinek (granica państwa). Droga będzie docelowo przebiegać przez teren pięciu województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego.

Droga ekspresowa S19 od Rzeszowa do granicy państwa:

• Rzeszów Południe – Babica, długość 10,3 km, w realizacji (umowa podpisana 10 lipca 2020 r., wartość: 2 230 165 684,48 zł),

• Babica – Jawornik, długość 11,6 km, w realizacji (umowa podpisana 14 lutego 2022 r., wartość: 1 253 370 000,00 zł),

• Jawornik – Lutcza, długość 5,2 km, w przetargu (postępowanie wszczęte 30 czerwca 2022 r.),

• Lutcza – Domaradz, długość 6,4 km, w przetargu (postępowanie wszczęte 20 grudnia 2022 r.),

• Domaradz – Krosno, długość 12,5 km, w realizacji (umowa podpisana 7 listopada 2022 r., wartość: 1 063 251 940,57 zł),

• Krosno – Miejsce Piastowe, długość 10,3 km, w realizacji (umowa podpisana 13 wrześnie 2021 r., wartość: 365 074 863,34 zł),

• Miejsce Piastowe – Dukla, długość 10,1 km, w realizacji (umowa podpisana 12 lipca 2021 r., wartość: 478 907 636,94 zł),

• Dukla – Barwinek, długość 18,2 km, w realizacji (umowa podpisana 10 października 2022 r., wartość: 1 541 121 487,77 zł).

Reklama