Zmiana przepisów dotyczących kar dla pijanych kierowców

13 marca 2024 | AC

Kary dla pijanych kierowców

14 marca 2024 roku zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące kar dla pijanych kierowców. Na ich mocy możliwa będzie konfiskata pojazdu.

Konfiskata pojazdu ma spełnić dwie funkcje. Ma być karą, która uderzy w kieszeń w pijanych kierowców oraz działaniem prewencyjnym. Zabór pojazdu pijanemu kierowcy ograniczy prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa, gdyby pijany  ponownie chciał usiąść za kierownicą.

Zgodnie z przepisami wprowadzonymi 14 marca 2024 roku, konfiskata pojazdu będzie obligatoryjna dla kierowców, którzy dopuszczą się prowadzenia, mając przynajmniej 1,5 prom. alkoholu we krwi lub spowodują wypadek, mając przynajmniej 1 prom. W szczególnych okolicznościach sąd może wydać decyzję konfiskaty również w przypadku wyników od 0,5 do 1 prom.

Przepadek pojazdu nastąpi, gdy:

  • kierujący ma co najmniej 1,5 prom. alkoholu (obligatoryjna konfiskata),
  • kierujący ma co najmniej 1,0 prom. alkoholu i spowoduje wypadek (obligatoryjna konfiskata),
  • Kierujący ma powyżej 0,5 prom. alkoholu, ale poniżej 1,0 prom. i spowoduje wypadek (konfiskata do decyzji sądu),
  • kierujący ponownie dopuści się jazdy pod wpływem alkoholu w ciągu dwóch lat (do decyzji sądu).

Co gdy nie można skonfiskować pojazdu?

Konfiskata pojazdu będzie karą dla kierowców, którzy dopuszczą się ww. przewinień. W wybranych sytuacjach sąd może orzec karę alternatywną, w formie konieczności zapłaty równowartości pojazdu.

Nastąpi to w sytuacji, gdy pojazd nie należy do kierującego (np. jest w leasingu lub wynajmie), a także gdy kierowca prowadzi pojazd służbowy. Przykładem są taksówkarze, kierowcy tirów, kurierzy,. W ich przypadku sąd orzeknie nawiązkę na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Jaki los czeka skonfiskowane pojazdy?

Pojazd zabrany pijanemu kierowcy po prawomocnym wyroku sądu staje się własnością Skarbu Państwa i trafi na licytację komorniczą.

Egzekucję prowadzi naczelnik urzędu skarbowego. Zaraz po uprawomocnieniu się wyroku sąd przesyła jego odpis naczelnikowi określonego urzędu skarbowego. Dokonując przepadku naczelnik urzędu skarbowego przejmuje w posiadanie składniki mienia wymienione w wyroku. Spieniężenie rzeczy ruchomych następuje na podstawie przepisów o egzekucji świadczeń pieniężnych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Czytaj także: PRAWO JAZDY. Kiedy do wymiany?!

Reklama