Brak chętnych na dzierżawę Miejsc Obsługi Podróżnych przy S19

31 maja 2023 | Opracowanie Aneta Gieroń

Do 22 sierpnia br. można składać oferty w przetargu na dzierżawę nieruchomości zlokalizowanych przy drodze ekspresowej S19: MOP Jeżowe i MOP Podgórze. To trzecie podejście do wyłonienia dzierżawców Miejsc Obsługi Podróżnych przy S19. Wcześniej nie wpłynęła żadna oferta.

Nieruchomości zlokalizowane są przy S19 na odcinku Nisko  – Jeżowe.  Obowiązkiem dzierżawcy będzie zagospodarowanie terenu dzierżawionej nieruchomości do wymogów przewidzianych dla MOP i jego utrzymanie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dzierżawa będzie obejmować obiekty z przeznaczeniem pod wybudowanie, wyposażenie oraz prowadzenie MOP:

• MOP Jeżowe o funkcji wypoczynkowo – usługowej, wyposażony m.in. w stację paliw, restaurację/bistro,

• MOP Podgórze o funkcji wypoczynkowo – usługowej, wyposażony m.in. w stację paliw, restaurację/bistro i w fakultatywny obiekt noclegowy w formie motelu. 

Umowa dzierżawy zakłada budowę stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Planowane są:

• stacje ładowania pojazdów osobowych o napędzie elektrycznym. W pierwszym etapie, do 31 grudnia 2025 r., o łącznej mocy min. 300 kW, w tym min. 1 punkt o mocy min. 150 kW. W drugim etapie, do 31 grudnia 2030 r., o łącznej mocy min. 600 kW, w tym 2 punkty o mocy min. 150 kW.

• stacje ładowania pojazdów ciężarowych o napędzie elektrycznym. W pierwszym etapie, do 31 grudnia 2025 r., o łącznej mocy min. 1400 kW, w tym min. 1 punkt co najmniej 350 kW. W drugim etapie, do 31 grudnia 2030 r., o łącznej mocy min. 3500 kW, w tym min. 2 punkty co najmniej 350 kW.

Co na MOP-ach przy S19 z Rzeszowa do Lublina

Możliwe będzie także wybudowanie infrastruktury do tankowania pojazdów osobowych i ciężarowych napędzanych wodorem, a także min. 1 punktu tankowania paliw alternatywnych LNG CNG (do wyboru). Umowa dzierżawy zawierana będzie na okres 20 lat na warunkach opisanych w umowie.

Aktualnie kierowcy podróżujący drogą ekspresową S19 pomiędzy Rzeszowem a granicą z województwem lubelskim, mogą korzystać z czterech par Miejsc Obsługi Podróżnych. Jadąc z Rzeszowa w kierunku Lublina są to: MOP Stobierna i Nienadówka, MOP Kamień Wschód i Zachód,  MOP Jeżowe i Podgórze oraz MOP Bukowa I i II. Wszystkie MOP-y są wyposażone w toalety oraz miejsca parkingowe i miejsca do wypoczynku.

Reklama