Droga lotniskowa połączy się z węzłem autostrady w Świlczy

28 marca 2023 | Alina Bosak

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzki ogłosił przetarg na ostatni etap budowy tzw. drogi lotniskowej, która obecnie kończy się na wjeździe do strefy przemysłowej w Rogoźnicy. Przedłużona droga lotniskowa ma biec wzdłuż autostrady w kierunku Świlczy i łączyć się z węzłem A4 Rzeszów Zachód. Jej budowa kolejne dziesiątki terenów działek zamieni w świetne tereny inwestycyjne umożliwiając dalszy rozwój strefy przemysłowej wokół Rzeszowa.

W tym tygodniu ogłoszono przetarg na budowę ostatniego etapu drogi wojewódzkiej nr 869 łączącej autostradę A4 (węzeł Rzeszów Zachód), drogę krajową nr 9 i drogę ekspresową S19. Tzw. droga lotniskowa ma być wydłużona o 3,3 km, od miejsca, w którym krzyżuje się ona z droga krajowa nr 9 do węzła A4 Rzeszów Zachód. 

– Ta droga ma przede wszystkim obsługiwać ruch związany ze strefami przemysłowymi, które są wzdłuż niej zlokalizowane, łącznie z lotniskiem, centrum wystawienniczo-kongresowym i otwartym ostatnim Centrum Nauki Łukasiewicz. Ten ostatni odcinek, który realizujemy od drogi krajowej nr 9 do węzła autostrady Rzeszów Zachód, ma otworzyć dla inwestorów tereny w tej części aglomeracji rzeszowskiej. Planowane tam tereny pod inwestycje wymagają infrastruktury. Trzeba dodać, że od węzła Rzeszów Zachodni będzie wyjście w kierunku Warszawy – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad już pracuje nad takimi koncepcjami, a to oznacza, że cały ten obszar, łącznie z lotniskiem będzie miał bardzo korzystne połączenie z podstawową siecią drogową – tłumaczy Piotr Miąso, dyrektor Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. 

Droga lotniskowa zostanie rozbudowana od węzła na drodze krajowej nr 9. Fot. GoogleMaps

Nowy odcinek drogi lotniskowej

Nowy odcinek będzie w tym samym standardzie co wybudowana już część drogi lotniskowej – jednojezdniowy dwupasowy. Wybudowane zostaną skrzyżowania, obiekty inżynierskie i infrastruktura towarzysząca. Powstaną chodniki, ścieżki rowerowe, oświetlenie i zatoki autobusowe. Budowa ronda, włączającego drogę wojewódzka do węzła Rzeszów Zachód w przyszłości umożliwi kontynuację drogi w kierunku północnym (nowy przebieg DK9) i zachodnim (do DK94). 

Zadanie, na które trwa obecnie przetarg, obejmuje projekt i budowę drogi. W koncepcji funkcjonalno-użytkowej nowy odcinek ma dwa warianty przebiegu. Oba wzdłuż autostrady A4, przez miejscowości Mrowla, Lipie i Rogoźnica, a więc w gminach Świlcza i Głogów Małopolski. W pierwszym wariancie droga jest wytyczona na terenach pół uprawnych i nieużytków rolnych, a w drugim biegnie głównie po śladzie jezdni dodatkowej A4. Zwycięzca przetargu opracuje projekt na jeden z nich. Termin składania ofert wyznaczono na 19 kwietnia. 

Jeden z wariantów przebiegu ostatniego odcinka drogi lotniskowej. Fot. Materiały PZDW.

– Termin kwietniowy najprawdopodobniej będzie przesunięty, ponieważ praktyka pokazuje, że możemy spodziewać się wielu pytań od wykonawców, a każda odpowiedź, której musimy udzielić, wydłuża czas na składanie ofert. Natomiast samo rozstrzyganie przetargu, a więc zbadanie wszystkich ofert i wybranie najlepszej zajmie nam ok. 6-7 miesięcy – tłumaczy Piotr Miąso.

Droga powstanie za kilka lat

Zwycięzca przetargu będzie miał 44 miesiące na wykonanie zadania. Koszt zależy od ofert. Samorząd podkarpacki liczy, że inwestycję otrzyma dofinansowanie z budżetu państwa.

Reklama