Audi rozpoczyna rok z imponującymi wynikami sprzedaży – pierwsze miejsce w Polsce w grupie marek premium

10 maja 2023 | Źródło: Audi Media Center
  • Od początku roku 2023 do końca kwietnia, w Polsce zarejestrowano 8119 nowych samochodów marki Audi, o ponad 36% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego
  • Audi na pierwszym miejscu sprzedaży w grupie marek premium w naszym kraju
  • Grupa Audi globalnie: Wzrost przychodów w pierwszym kwartale 2023 roku do 16,9 mld euro i zysku operacyjnego do 1,8 mld euro, przepływy pieniężne netto
    w wysokości 1,7 mld euro – nieco powyżej w stosunku do poprzedniego roku

Grupa Audi rozpoczęła rok 2023 z dobrymi wynikami dostaw na wszystkich kluczowych dla siebie rynkach. Również w Polsce pobiła wcześniejsze wyniki sprzedażowe. Od początku roku, do końca kwietnia, w naszym kraju zarejestrowano 8119 nowych egzemplarzy Audi, o ponad 36% więcej niż od stycznia do kwietnia 2022. W ten sposób nieprzerwanie od początku roku Audi jest liderem rejestracji w grupie marek premium w skali Polski. Natomiast globalnie, w pierwszym kwartale tego roku, Grupa dostarczyła do rąk klientów około 422 000 pojazdów marek Audi, Bentley i Lamborghini – około 8 procent więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Poprawa sytuacji w zakresie dostaw półprzewodników pozwoliła firmie pełniej zaspokoić wysoki popyt na modele Audi, zwłaszcza w Europie i USA. Przychody wzrosły do 16,9 mld euro. Zysk operacyjny wzrósł do 1,8 mld euro, a marża operacyjna w wysokości 10,8 procent znalazła się w górnej części przedziału celów strategicznych. Wzrost dostaw samochodów elektrycznych o 43 procent świadczy o tym, że grupa jest na dobrej drodze. Tym bardziej, że na trasie w kierunku elektryfikacji, Audi nabrało znacznego tempa: w największej w historii Audi ofensywie modelowej, od końca 2023 do końca 2025 roku, marka zapowiedziała wprowadzenie na rynek około 20 nowych modeli, z których ponad dziesięć będzie w pełni elektrycznych.

Cała Grupa marek rozpoczęła bieżący rok od mocnego pierwszego kwartału. Z liczbą 421 824 dostarczonych pojazdów (Q1 2022: 390 826), marki Audi, Bentley i Lamborghini dostarczyły
o 7,9 procent więcej samochodów niż w roku poprzednim. Dzięki poprawie sytuacji w zakresie dostaw półprzewodników, do klientów z całego świata trafiło 415 684 (Q1 2022: 385 084) pojazdów.

Grupa zwiększa dostawy samochodów elektrycznych

W pierwszym kwartale Grupa zwiększyła tempo realizacji swojej drogi ku elektromobilności, dostarczając globalnie 34 584 (Q1 2022: 24 236) samochody elektryczne, co stanowi wzrost
o około 43 procent w stosunku do roku poprzedniego. Udział dostarczonych pojazdów elektrycznych wzrósł znacząco, z 6,2 do 8,2 procent.

Prezes zarządu Audi Markus Duesmann przyznaje: „Zwiększyliśmy dostawy modeli całkowicie elektrycznych w Grupie o 43 procent. To pokazuje, jak atrakcyjne jest nasze elektryczne portfolio. A dzięki największej w historii Audi ofensywie modelowej, rozpoczynającej się od modelu
Q6 e-tron w drugiej połowie roku, będziemy właściwą odpowiedzią na przyspieszony trend mobilności elektrycznej.”

Audi osiąga znaczne zyski w Europie i USA

W Europie marka Audi kontynuuje swój trend wzrostu. W pierwszym kwartale producent dostarczył klientom 181 001 (Q1 2022: 153 408) pojazdów, czyli o 18,0 procent więcej niż
w I kwartale roku poprzedniego. Do tak dobrych wyników przyczynił się rodzimy rynek marki, czyli Niemcy, gdzie odnotowano wzrost o 13,1 procent, dostarczając około 61 000 modeli Audi.

W USA dostarczono 52 763 (I kwartał 2022: 35 505) pojazdy – to wzrost o 48,6 procent
w porównaniu z pierwszym kwartałem poprzedniego roku. To już trzeci kwartał z rzędu,
w którym Audi zwiększyło swoje dostawy w Stanach Zjednoczonych.

W Chinach, marka Audi dostarczyła w pierwszym kwartale 136 416 pojazdów (I kwartał 2022: 161 621). Po pandemii koronawirusa i styczniowych obchodach chińskiego Nowego Roku, Audi udało się w marcu zwiększyć dostawy w Państwie Środka o 19 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. Mimo to, nadal oznacza to spadek w pierwszym kwartale o 15,6 procent
w stosunku do roku poprzedniego.

Duży wzrost sprzedaży w Polsce

Marka Audi od początku tego roku odnosi pasmo sukcesów w naszym kraju. Sprzedaż nowych Audi w Polsce znacznie wzrosła. Nieprzerwanie od stycznia, Audi jest numerem jeden wśród marek segmentu premium jeśli chodzi o rejestracje nowych samochodów. W sumie, w naszym kraju od początku roku do końca kwietnia 2023 zarejestrowano 8119 nowych Audi. To o 36,2 procent więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Globalne wyniki finansowe

Dobre wyniki dostaw zaowocowały także silnym wzrostem wyników finansowych w pierwszym kwartale tego roku. Przychody wzrosły o 18,2 procent do 16 mld 883 mln (Q1 2022: 14 mld 282 mln) euro, przy czym głównymi sprawcami tego wzrostu były w pełni elektryczne Audi Q4 e-tron i Audi e-tron GT quattro a także Audi Q5 i Audi Q7. Udział przychodów dostosowanych do taksonomii UE ponownie wzrósł, osiągając 14,5 (Q1 2022: 11,3) procent.

Niezależny rating ESG zapewnia przejrzystość

Audi nadaje wysoki priorytet kryteriom zrównoważonego rozwoju ESG (environmental, social, and corporate governance). Chcąc zapewnić większą widoczność i przejrzystość w tym zakresie, firma uzyskała rating ESG od niezależnej agencji ratingowej ISS ESG1. Dzięki temu Audi zajmuje własną pozycję na drodze do bardziej zrównoważonej przyszłości. Z oceną C+, Audi jest jednym
z najwyżej ocenionych producentów motoryzacyjnych, a jednocześnie wie, że wynik ten daje przestrzeń do wprowadzania dalszych ulepszeń; skala obejmuje zakres od A+ do D-. „Wstępna ocena to solidny wynik, ale jednocześnie zachęta do wykonania kolejnego kroku” – mówi Jürgen Rittersberger, członek zarządu AUDI AG ds. finansowych.

Audi postrzega obecną ocenę jako krok w kierunku poprawy i traktuje ją jako punkt wyjścia do realizacji dalszych działań w zakresie wyznawanych wartości. „Zrównoważony rozwój rozumiemy holistycznie” – podkreśla Rittersberger. „Patrzymy poza produkt, aby skupić się na całym łańcuchu wartości i cyklu życia naszych pojazdów. Rating ESG pomoże nam zidentyfikować
i systematycznie wykorzystywać dalsze możliwości poprawy.”

Poszanowanie praw człowieka jest jednym z podstawowych elementów strategii zrównoważonego rozwoju Audi. Od początku roku, stanowisko Human Rights Officera objął Daniel Patnaik – koordynuje i monitoruje przestrzeganie praw człowieka w Grupie Audi na przestrzeni całego łańcucha dostaw. To nowe stanowisko jest kolejnym wyrazem zaangażowania korporacji Audi w kryteria ESG. Daniel Patnaik podlega bezpośrednio zarządowi. „W Audi, poszanowanie praw człowieka i ochrona środowiska to najwyższe priorytety” – podkreśla prezes zarządu Markus Duesmann. „Uznajemy naszą ekonomiczną, ekologiczną i społeczną odpowiedzialność, także w naszym łańcuchu dostaw.”

Marża operacyjna w przedziale docelowym

Zysk operacyjny Grupy Audi wyniósł 1 mld 816 mln (I kw. 2022: 3 mld 468 mln) euro. Spadek rok do roku wynika przede wszystkim z negatywnych efektów zabezpieczeń surowcowych
w wysokości 1,6 mld euro. Podczas gdy w I kwartale 2022 r. działania te dały pozytywny efekt
w wysokości 1,2 mld euro, w I kwartale 2023 r. negatywnie wpłynęły na zysk operacyjny o 0,4 mld euro. Utrzymująca się dobra pozycja cenowa oraz mocne wyniki marek grupy wniosły pozytywny wkład do zysku operacyjnego. W efekcie Grupa Audi osiągnęła silną, dwucyfrową marżę operacyjną w wysokości 10,8 procent (Q1 2022: 24,3 procent), która znajduje się
w górnej części strategicznego przedziału docelowego.

W tegoroczny, mocny start znaczący wkład wniosły, znajdujące się pod parasolem grupy marek, Bentley, Lamborghini i Ducati. Bentley dostarczył 3517 (Q1 2022: 3 203) pojazdów, czyli prawie 10 procent więcej niż w poprzednim roku. Bentley zwiększył również sprzedaż do 882 milionów euro (Q1 2022: 813 milionów), co oznacza wzrost o 8,5 procent. Zysk operacyjny zwiększył się do 216 milionów euro (Q1 2022: 170), a marża operacyjna wzrosła o 3,5 procent do 24,4 procent (Q1 2022: 20,9).

Lamborghini wciąż „jedzie na rekord”, dostarczając 2 623 (Q1 2022: 2 539) samochodów, co oznacza wzrost o 3,3 procent. Sprzedaż wzrosła znacząco o 22,8 procent do 728 milionów euro (Q1 2022: 592), natomiast zysk operacyjny wzrósł aż o 46,1 procent do bardzo mocnego poziomu 260 milionów euro (Q1 2022: 178). Luksusowa marka była nawet w stanie przekroczyć marżę operacyjną z poprzedniego roku, która wynosiła 30 procent (Q1 2023: 30,0), osiągając 35,7 (Q1 2023: 30,0).

Ducati dostarczyło 14 725 (Q1 2022: 13 492) motocykli, co oznacza wzrost o 9,1 procent. Silne otoczenie rynkowe i premiery nowych modeli sprawiły, że przychody wyniosły 323 (Q1 2022: 230) miliony euro, co oznacza wzrost o 40,3 procent. Zysk operacyjny skoczył do 58 milionów euro (Q1 2022: 25), przekraczając wzrost o 134 procent. Marża operacyjna, wynosząca 17,8 procent, była o 7,1 punktu procentowego wyższa niż w tym samym kwartale poprzedniego roku (Q1 2022: 10,7 procent).

Wynik finansowy wyższy niż w poprzednim roku

Wynik finansowy Grupy Audi wzrósł do 544 mln euro (I kwartał 2022: 430), częściowo dzięki wyższym stopom procentowym. Obejmuje to działalność Grupy Audi w Chinach, która wniosła do wyniku 226 mln euro (Q1 2022: 295). Zysk po opodatkowaniu na koniec pierwszego kwartału wyniósł 1 mld 767 mln euro (2022: 2 mld 939 mln).

Przepływy pieniężne netto nieco wyższe niż w 2022

Przepływy pieniężne netto Grupy Audi wzrosły o 4,4 procent do 1 mld 710 mln (I kwartał 2022: 1 mld 638 mln) euro, odzwierciedlając dobre wyniki operacyjne firmy. Ostateczny wynik zniwelowały środki przeznaczone na wzrost inwestycji, w tym bieżące inwestycje w Audi FAW NEV Company Ltd., która jest w pełni skonsolidowana w ramach Grupy Audi, a także działania związane z wejściem firmy do Formuły 1.

„W pierwszym kwartale odnotowaliśmy mocny początek roku, udowadniając po raz kolejny, że mamy siłę ekonomiczną, by kontynuować realizację naszej ambitnej e-podróży, a jednocześnie systematycznie kontynuować naszą drogę do stania się wiodącym dostawcą w pełni elektrycznej mobilności premium” – mówi CFO Jürgen Rittersberger. „W obecnym roku będziemy kontynuować naszą systematyczną podróż na tej trasie”.

Prognoza na rok 2023 potwierdzona

Grupa Audi w roku obrotowym 2023 nadal spodziewa się dostaw na poziomie od 1,8 do 1,9 mln samochodów i przychodów w wysokości od 69 do 72 mld euro. Marża operacyjna ma pozostać na niezmienionym poziomie między 9 a 11 procent. Grupa Audi spodziewa się także, że przepływy pieniężne netto pozostaną na stabilnym poziomie 4,5 do 5,5 mld euro.

Wybrane kluczowe dane Grupy Audi w skrócie

 Q1 2023Q1 2022
Dostawy grupy marek421,824390,826
Przychody grupy Audi w mln EUR16,88314,282
Zysk operacyjny Grupy Audi w mln EUR1,8163,468
Marża operacyjna Grupy Audi w procentach10.824.3
Wynik finansowy w mln EUR544430
Zysk po opodatkowaniu w mln EUR1,7672,939
Przepływy pieniężne netto Grupy Audi w mln EUR1,7101,638
Reklama