Marszałek dołoży do obwodnicy północnej Rzeszowa

3 kwietnia 2023 |
Trasa północna i most im. Tadeusza Mazowieckiego.

51 mln zł dołoży samorząd województwa do budowy drogi, która połączy ul. Warszawską z Krakowską – tak zdecydowali radni podczas ostatniej w marcu sesji podkarpackiego sejmiku. Ostatni odcinek tzw. obwodnicy północnej Rzeszowa jest najdroższy i stanowi duże wyzwanie finansowe dla miasta – szacunkowy koszt tej inwestycji wzrósł do niemal 360 mln zł. 

Niemal osiem lat minęło od otwarcia w 2015 roku mostu im. Tadeusza Mazowieckiego w Rzeszowie, który umożliwił dojazd od ul. Rzecha do Lubelskiej – to pierwszy odcinek tzw. trasy północnej za ponad 180 mln zł. Cztery lata później udało się zbudować kolejny jej fragment – połączenie ul. Lubelskiej z Warszawską. 1,5-kilometrowa droga otwarta została w maju 2019 roku i kosztowała ponad 20 mln zł. Do wykonania pozostał już ostatni odcinek trasy nazywanej też północna obwodnicą Rzeszowa – połączenie u. Warszawskiej z Krakowską. To najdroższa część tej trasy – po dziesięciu latach, skokach cen towarów i usług – szacuje się jej koszt już na drugie tyle co budowę drogi z okazałym motem Mazowieckiego. Ma mieć po dwa pasy ruchu w obu kierunkach i wiadukt nad ul. Warszawską oraz dwoma liniami kolejowymi. 

Droga biegnie w granicach miasta, ale po korekcie przebiegu i przesunięciu jej bardziej na północ i zachód, na teren gminy Świlcza, także poza terenami należącymi do Rzeszowa. Dlatego ratusz zabiega o zaangażowanie do tej budowy również Samorządu Województwa Podkarpackiego. W ostatnim tygodniu marca radni Rzeszowa i radni Sejmiku Podkarpackiego przyjęli uchwały, które prowadzą do porozumienia miasta i województwa w sprawie inwestycji.

Sejmik podkarpacki zgodził się na partycypowanie w kosztach opracowania dokumentacji i budowy. 

Udział Podkarpacia w budowie

– Zdecydowaliśmy się prowadzić wraz z Rzeszowem budowę nowej drogi, wraz z wiaduktem, która połączy ulicę Warszawską z ulicą Krakowską. Prezydent Rzeszowa zwrócił się do nas odnośnie możliwości wspólnego finansowania opracowania wstępnej, niezbędnej dokumentacji. Jej koszt został oszacowany na 2,5 mln złotych, a udział województwa ma wynieść 350 tysięcy – mówił podczas sesji wicemarszałek Piotr Pilch.

Radni zdecydowali o udzieleniu pomocy finansowej samorządowi Rzeszowa z budżetu województwa. Koszt opracowania kompleksowej dokumentacji projektowej oraz wykonania robót szacuje się na kwotę około 357 mln. Udział województwa miałby wynieść 51 mln złotych a miasta 306 mln złotych.

Z kolei radni Rzeszowa w uchwale przyjętej 28 marca zgodzili się, by 2 mln zł z budżetu Rzeszowa, jakie miano wydać w tym roku na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla tej drogi, przesunąć na 2024 rok.  

„Przesunięcie części środków finansowych z roku 2023 na rok 2024 umożliwi podpisanie porozumienia z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego w sprawie współfinansowania inwestycji w zakresie opracowania programu funkcjonalno-użytkowego na budowę drogi wojewódzkiej od ul. Warszawskiej w Rzeszowie do ul. Krakowskiej. Z uwagi na zakres inwestycji objęty PFU inwestycja nie jest możliwa do zakończenia w br.”, czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Czas do 2029 roku

Nie zmienia to faktu, że jeśli ratusz chce zdążyć z budową nowej drogi między ul. Krakowską a Warszawską do 2029 roku, jak to założono w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Rzeszowa, musi już szukać wykonawcy, który wspomniany program funkcjonalno-użytkowy opracuje.

Największe wydatki na budowę odcinka od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej przewidywane są od roku 2027 do 2029, w którym droga ma być oddana. W prognozie zapisano, że 80 proc. wydatków pokryje dofinansowanie z UE.

Reklama